GIẢI PHÁP SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình “Doanh nghiệp truyền thống” sang “Doanh nghiệp số”, bằng cách áp dụng công nghệ mới như: dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây (Cloud), nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Chỉ có chuyển đổi số, tổ chức, doanh nghiệp mới có cơ hội tiếp cận mô hình quản lý doanh nghiệp hiện đại, tiên tiến trên thế giới, hội nhập và thích nghi với nền kinh tế mở không biên giới để có thể biến đổi từ quy mô nhỏ đến quy mô toàn cầu.

CÁC DỊCH VỤ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP