Văn hóa làm việc tại Quang Minh Invest

Trách nhiệm:

Ở Quang Minh Invest nhiệt huyết thôi chưa đủ, mà tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Đam mê và tinh thần trách nhiệm đã giúp Quang Minh Invest vượt qua những khó khăn, trở ngại trong suốt quá trình phát triển. Với mỗi sự cam kết , Quang Minh Invest sẽ thực hiện bằng tất cả đam mê và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng đội:

Sự khác biệt giữa một tổ chức đang lớn mạnh với một tổ chức đơn thuần nằm ở tinh thần hợp tác giữa các thành viên. Tinh thần đồng đội ở đây có nghĩa là làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu quan trọng đối với công ty và từng cá nhân. Tinh thần đồng đội thường thể hiện trong từng hành động nhỏ của việc hợp tác giữa cá nhân và nhóm; chúng ta phụ thuộc vào nhau, làm việc cùng một nhóm để mang lại công việc kinh doanh tốt đẹp cho Quang Minh Invest và sự thỏa mãn trong công việc cho mỗi cá nhân. Khái niệm “chúng ta” luôn được đặt lên trên khái niệm “tôi” trong cách tiếp cận công việc.

Sáng tạo:

Ngày nay, làm việc trong một môi trường năng động, để không trở lên lạc hậu, làm việc cần cù là chưa đủ. CBNV cần biết cách để làm việc một cách thông minh, bằng cách tập trung vào công việc, sáng tạo và mở rộng tầm suy nghĩ. Những điều đó sẽ giúp CBNV tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cũng như nguồn tài chính của công ty.

Thích nghi:

Trong những năm gần đây, tại thị trường Việt Nam đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng về công nghệ. Ở Quang Minh Invest tính thích nghi được thể hiện qua việc đổi mới tư duy, cải tiến không ngừng về quy trình làm việc, phương thức tiếp cận, giải quyết vấn đề và khuyến khích CBNV học hỏi không ngừng.