Hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp mà đó là câu chuyện chung của cả đất nước. Đảng và Chính phủ đang rất quan tâm đến đề này, đặc biệt thể hiện qua các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến chuyển đổi số:

 • Quyết định 645, 749, 339, 1322, của Thủ tướng Chính phủ về các định hướng chuyển đổi số cho doanh nghiệp
 • Quyết định 3663 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Uỷ ban về Khoa học và Công nghệ.
 • Quyết định số 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam
 • Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Để chuyển đổi số, doanh nghiệp cần đi qua các giai đoạn:

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, dù đã nghe rất nhiều về khái niệm chuyển đổi số nhưng vẫn hoang mang, bối rồi vì chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu?

 • Doanh nghiệp vẫn đang lưu trữ hồ sơ giấy?
 • Vẫn đang quản trị bằng công cụ chat thông thường?
 • Bạn vẫn phải tới văn phòng thường xuyên để họp và áp sát tiến độ công việc?
 • Không thể giải thoát bản thân ra khỏi công việc thường ngày của doanh nghiệp
 • Đau đầu vì ngân sách dành cho chuyển đổi số quá lớn?
 • Cân nhắc xem có nên xây dựng đội ngũ IT hay không? Nếu xây dựng đội ngũ IT thì đào tạo đánh giá phát triển như thế nào?
 • Tư duy chuyển đổi số như thế nào cho đúng đắn?
 • Vẫn huy động vốn thông qua các hình thức truyền thống?
 • Hấp tấp muốn chuyển đổi số thành công ngay và luôn?
 • Lo lắng nếu chuyển đổi số cho doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian và tốn nguồn lực?
 • Băn khoăn liệu đội ngũ bên dưới có đủ năng lực để chuyển đổi số?
 • Kỳ vọng về khả năng “đại thành công” của chuyển đổi số?

Kỹ thuật và chi phí là hai thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp đang phải đối mặt khi chuyển đổi số. Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa con người, phần mềm, hệ thống và công nghệ.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó để có thể đầu tư nguồn lực tài chính, nhân lực cũng như ứng dụng công nghệ hiệu quả để chuyển đổi số.

Với nguồn lực hữu hạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt buộc phải kết nối xây dựng một cộng đồng để cùng nhau chuyển đổi số thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *